کانول گردشگری گردشگری اجرای طرح آموزش و پرورش

کانول: گردشگری گردشگری اجرای طرح آموزش و پرورش میراث فرهنگی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار اجتماعی خداحافظی 44 نفر از مدیران ، تهیه لیست 91 نفره از بازنشستگان شهرداری تهران

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد لیست بازنشستگان شهرداری که مشمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران م

خداحافظی 44 نفر از مدیران ، تهیه لیست 91 نفره از بازنشستگان شهرداری تهران

تهیه لیست 91 نفره از بازنشستگان شهرداری تهران/ خداحافظی 44 نفر از مدیران

عبارات مهم : ایران

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد لیست بازنشستگان شهرداری که مشمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران می شوند، توضیحاتی ارائه کرد.

علی اعطا در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخرین اوضاع آمار بازنشستگان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در لیستی که از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در اختیار شورای شهر گذاشته شده، نام 91نفر قید شده است است که 44 نفر از کارکنان شهرداری در هر رده مدیریتی باید بزودی از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خداحافظی کنند.

خداحافظی 44 نفر از مدیران ، تهیه لیست 91 نفره از بازنشستگان شهرداری تهران

وی با بیان اینکه این لیست در قالب چند جدول به شورا ارسال شده است هست، گفت: بر اساس این جداول 91 نفر از کارکنان شهرداری یا بازنشسته هستند و یا مشمول یکی از شرایط بازنشستگی می شوند.

اعطا ادامه داد: از بین افرادی که باید از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خارج شوند، 28 نفر جز مدیران ارشد همچون معاون شهردار، قائم مقام معاونان شهردار، شهرداران مناطق و… هستند ولی از این میان در عوض کردن و تحولات اخیر دو نفر از این افراد جای خود را به نیروهای جوان دادند.

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد لیست بازنشستگان شهرداری که مشمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران م

به گفته اعطا، در جدول شماره 2 نام افرادی که بازنشسته هستند ولی به علت سوابق ایثارگری می توانند ، ادامه خدمت دهند آمده است که تعداد این افراد در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هم اکنون هفت نفر است که سه نفر از آنها در رده های مدیریتی مشغول به کار هستند.

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین گفت: در جدول شماره 3 این لیست اسامی 36 نفر به چشم می خورد که بین 30 تا 35 سال سابقه خدمت دارند، ولی بازنشسته محسوب نمی شوند.

اعطا با بیان اینکه در جدول شماره 4 نیز نام سه کارمند قید شده است است که سابقه 30 تا 35 سال خدمت دارند و باید بازنشسته شوند ادامه داد: همچنین چند نفر از کارکنان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اینکه نامشان در لیست بازنشستگان است ولی دارای دستور موقت از دیوان عدالت اداری هستند و شهرداری جهت تعیین وظیفه این عده ، منتظر صدور رأی دیوان است.

خداحافظی 44 نفر از مدیران ، تهیه لیست 91 نفره از بازنشستگان شهرداری تهران

واژه های کلیدی: ایران | شماره | شهرداری | بازنشسته | بازنشستگان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz