کانول گردشگری گردشگری اجرای طرح آموزش و پرورش

کانول: گردشگری گردشگری اجرای طرح آموزش و پرورش میراث فرهنگی خبر اقتصادی

گت بلاگز علم و تکنولوژی استفاده از پهپاد جهت کاوش مکانهای صعب العبور ماقبل تاریخ

محافظت بهتر | تکنولوژی | استفاده | تحقیقات | تاریخ | بلژیک | علم و فناوری | پهپاد

استفاده از پهپاد جهت کاوش مکانهای صعب العبور ماقبل تاریخ

در غار اسکلادینا در بلژیک هستیم. متخصصان ماقبل تاریخ اعلام کرده اند انسانهای نئاندرتال حدود صد هزار سال پیش به این غار می آمدند. با استفاده از محصولات دنیای تکنولوژی از جمله پهپاد محققان می توانند تحقیقات خود را گسترش دهند. همچنین می توان از این مکانها محافظت بهتری بعمل آورد.

واژه های کلیدی: محافظت بهتر | تکنولوژی | استفاده | تحقیقات | تاریخ | بلژیک | علم و فناوری | پهپاد

دانلود و مشاهده استفاده از پهپاد برای کاوش مکانهای صعب العبور ماقبل تاریخ

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz